U organizaciji Stručne strukovne organizacije sudija (SSOS) FSO Sokobanja a u skladu sa planom i programom stručnog usavršavanja sudija i delegata na utakmicama Okružne i Opštinske lige, u Sokobanji je održan seminar službenih lica na stadionu „Bata Nole”.
Rukovodstvo seminara su činili, Dejan Najdić, predsednik SSOS Sokobanja, Milan Gavrilović, predsednik FSO Sokobanja i Bogdan Tomić – sekretar SSOS Sokobanja dok su komisiju za fizičku proveru činili, Nemanja Marković,Andrea Marinković, Bogdan Tomić i Slobodan Ilić. U zdravstvenoj komisiji za fizičku proveru bila je dr. Кatarina Milutinović Pavlović.

Polaganju su pristupile sve sudije sa liste OLZ i uspešno položili norme. Stanojević Filip, Milić Petar, Dutina Spasoje, Zdravković Aleksa, Marinković Luka, Milojković Nikola, Simić Lazar, Petrović Jovana, Petković Anica. Zbog zdravsvenih problema i operacije oprvadano je bio odsutan Prvulović Nikola.

Кomisija je konstatovala da su sudije dobro fizički spremne, što su pokazali rezultati, ali svakako moraju nastaviti da redovno rade i da ta spremnost bude na još višem nivou. Rukovodstvo je obezbedilo dežurnog lekara koji nije imao potrebe da interveniše, kao i osveženje za sudije.

Cilj seminara bio je da sudije usled novonastale situacije sa virusom Кovid 19 samo provere fizičku spremnost, a da se klasična teorijska provera odloži za vreme kad će Vlada RS ukinuti uredbu o ograničenom broju ljudi u zatvorenom prostoru. Testiranje i edukacija će biti sprovedena video testovima online, a po primeru seminara sa viših rangova takmičenja. Sudijama su podeljeni testovi koje će oni u međuvremenu uraditi i predati, a sa ciljem utvrđivanja poznavanja pravila fudbalske igre. Na ovom seminaru je samo obavljena provera fizičke spremnosti, a lekarske preglede su sudije već obavile u Domu zdravlja Sokobanja i Specijalnoj bolnici „Sokobanja” i predaće ih dežurnom lekaru.

Analizirajući rezultate seminara rukovodstvo i komisija su doneli zaključak da su učesnici ostvarili programski i planski zadatak. Кonstatovano je da sudije moraju nastaviti kontinuirani rad na svojoj pripremljenosti, a što će im omogućiti da ispune svoj prevashodni cilj, napredovati što više u sudijskoj karijeri.

Izvor: Sokopres

Sudijska organizacija je, pre par nedelja, započela predavanja o pravilima fudbalske igre za sudije polaznike. Predavanja su u toku i odvijaju se u prostorijama Fudbalskog saveza opštine Sokobanja. Predavanja vode Dejan Najdić, predsednik sudijske organizacije opštine Sokobanja i Bogdan Tomić, sekreatar.
Predavanja pohađaju 12 kandidata od kojih je jedna osoba ženskog pola. Nakon završenih teorijskih predavanja biće pokaznih praktičnih treninga i na kraju završni ispit za kandidate kada će oni, koji polože ispit, postati sudije sa privremenom trećom kategorijom.

‒ Svi koji budu pokazali kvalitet biće uključeni u suđenje Opštinske fudbalske lige. Ja sam, izuzetno zadovoljan odzivom, prisustvom kao i brojem polaznika obzirom na probleme u nekom ranijem periodu. Zahvaljujem se Fudbalskom savezu opštine Sokobanja i predsedniku Milanu Gavriloviću na podršci i izuzetnoj saradnji ‒ kaže Dejan Najdić, predsednik sudijske organizacije opštine Sokobanja.

Izvor: Sokopres